Tungaru UNESCO Association Co-Creation Project、

 • Te Kamauri Nakoia Kain Kiribati =Mai Iroun Ana Roronrikirake Sendai UNESCO Association=

 • Te Ikarekebai nakon Taai aika a na roko

 • Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO

 • Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO

 • Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO

 • Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO

 • Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO

 • Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO

 • 「気候危機最前線の国キリバス共和国と共に ~キリバス×仙台 オンライン文化交流会~」

 • 「Te Reitaki ma Tiaban Rinanon te Intenete n te Mwaie ao Anene ae Aanaki n Ana Boto ni Iango te UNESCO」

 • キリバス×仙台 オンライン文化交流会 making映像

ニュース・ご案内  3月18日更新